Kennis maken met PF Security ?

Marcel Bal weet alles over onze beveiligingsdiensten en komt graag langs om hier meer over te vertellen.


Heeft u een vraag ?

ISPS en Havenbeveiliging

Havens zijn middel en doelwit voor criminelen

Havens en de goederenstromen die daar doorheen lopen, zijn van levensbelang voor onze maatschappij. Ze zijn daardoor ook kwetsbaar voor criminelen, activisten en terroristen. Als gevolg van de aanhoudende terroristische dreiging, cybercrime en criminele activiteiten zoals drugs- en mensensmokkel, zijn de veiligheidseisen in de sector transport en logistiek drastisch aangescherpt. Daarom is er strenge (internationale) wet- en regelgeving opgesteld voor de beveiliging en bewaking van onze havens.

De ISPS-Code beschermt

Met de introductie van de International Ship and Port Facility Security (ISPS) code in 2004 werd beoogd zeehavens, havenfaciliteiten en schepen op een vergelijkbaar niveau te beveiligen zoals luchthavens, zodat zij zich kunnen beschermen tegen criminaliteit, activisme en terrorisme. De wetgeving is in de loop van de jaren niet sterk veranderd, maar de interpretatie ervan en de handhaving erop is wél aangescherpt. Waar het er bij de invoering van de ISPS-Code vooral om ging, is dat zowel schepen als havenfaciliteiten snel hun certificaat behaalden. Hierbij werd bij de 1e her certificering in 2009/2010 strenger gelet op de volledigheid van procedures en de effectiviteit van getroffen fysieke maatregelen. In de tweede her certificeringsronde (2014-2016) werd strenger gekeken naar de inhoud en effectiviteit van de procedures en werden er in sommige gevallen aanvullende fysieke maatregelen geëist.

Ook u heeft een belangrijke rol!

De oog & oor functie die u invult bij het signaleren van afwijkingen, kan de autoriteiten ondersteunen bij de opsporing en handhaving van criminele activiteiten en is van levensbelang voor de veiligheid van onze havens. Nu de ISPS-procedures en fysieke maatregelen aardig op orde zijn, zal de focus van toetsers en handhavers in de komende jaren gaan verschuiven naar de implementatie van de procedures en het beveiligingsbewustzijn van uw medewerkers. Bij de volgende her certificeringsronde zult u dus moeten aantonen dat – en zo ja, hoe – u ervoor zorgt, dat uw medewerkers op de hoogte zijn van de geldende procedures (training en instructie) en zich hieraan houden (oefeningen en inspecties). Ook zult u erop toe moeten zien, dat uw partners, toeleveranciers en bezoekers zich aan uw regels houden. Natuurlijk dient u er ook op te letten dat uw maatregelen blijven mee ontwikkelen met techn(olog)ische ontwikkelingen en ‘best practices'

Kortom: uw bijdrage is van levensbelang!

Wij leveren havenbeveiliging als maatwerk op het hoogste niveau, waarbij wij samen met u kijken naar de wensen en behoeften van uw object.

Afhankelijk van het soort object en het daarvoor opgestelde beveiligingsplan, zal PF Security de volgende diensten inzetten:


·         Toegangscontrole;

·         Bezoekersregistratie;

·         Cameratoezicht;

·         BHV-/EHBO-werkzaamheden;

·         Uitvoeren controle rondes;

·         Lading controle/controle van containers en documenten

·         Controle in- en uitgaande goederen;

·         Lichte administratieve werkzaamheden;

·         Het maken van uw Havenbeveiligingsplan / Port Facility Security Plan (PFSP) en implementatieplannen;

·         Inzet van onze Port Facility Security Officer (PFSO);

·         Uitvoering en/of begeleiding bij uw ISPS oefeningen;

·         Snelle inzet van beveiligers bij opschaling van de ISPS security levels 

Ons werkgebied voor Havenbeveiliging is gericht op de havengebieden van Rotterdam, Amsterdam, Vlissingen, Terneuzen en Antwerpen.

Wij adviseren u graag over de mogelijkheden op het gebied van Havenbeveiliging.

 


error: Content is protected !!