"Voor ons is geen brug te ver, geen water te diep, geen stroming te sterk"

Zoals u misschien al wel weet is het sinds 2004 verplicht te voldoen aan de International Ship and Port facility Security (ISPS-code) als een bedrijf in een internationale haven- op de industriezone is gevestigd. Wat u misschien niet weet is dat als u als natte aannemer op- en over het water binnen de internationale havens ook moet voldoen aan een aantal eisen conform de ISPS-code.

Vanaf februari 2021 zijn de ISPS eisen waaraan een iedere zich aan moet conformeren aanzienlijk aangescherpt. Waar voorheen geen aandacht voor was, als het gaat over o.a. werkzaamheden op- of aan kades- en waterwegen welke zich binnen de internationale havens bevinden.

De nieuwe aangescherpte ISPS-eisen dienen de ondernemingen welke werkzaamheden op- of aan de kades- of waterwegen uitvoeren, ten tijde van de voorbereidingen en uiteindelijke werkzaamheden, een beveiligingsbedrijf in te huren welke ISPS is gecertificeerd.

Wij als PF Security BV uit Dordrecht zijn één van de beveiligingsondernemingen welke volledig door het ministerie van justitie is erkent zijn en ook ervaren (ISPS-PFSO) gecertificeerd medewerkers in dienst hebben. Nieuw is dat PF Security BV vanaf september 2021 zal gaan surveilleren op- en over het water en zullen bestaande- en nieuwe ondernemers gaan ondersteunen met beveiliging conform de ISPS- codering. PF Security BV heeft ervoor gekozen om ook te acteren met beveiliging vanaf het water op de naleving van de ISPS wet- en regelgeving vanaf de wal, maar nu ook vanaf de vaarweg.

Mocht u een aanbesteding water- of kadewerken gegund hebben gekregen in een internationale haven zoals b.v. Rotterdam- Amsterdam of Vlissingen, bent u vaak ook verplicht om zorg te dragen voor de scheepsvaartveiligheid middels scheepvaartbegeleiding- en mobiele verkeersleiding. Maar u bent ook wettelijk verplicht te voldoen aan de aangescherpte Europese ISPS wet- en regelgeving op alle Rijks- Provinciale- en Gemeentelijk vaarwegen binnen de Europese internationale havens.

Binnen Europa zijn onze samenwerkingen ’s partners Goossens Maritiem B.V. welke scheepvaartbegeleiding- mobiele verkeersleiding en Begeleiding Exceptionele & Bijzondere Transporten over het water, heeft gecombineerd met ISPS wet- en regelgeving en hiervoor een speciale vaartuigen inzet welke voldoet aan RWS nota 2018- ILenT- en de Europese ISPS wet- en regelgeving.

 

Heeft u vragen of opmerkingen, neem dan contact met ons op. 

PF31-pf
error: Content is protected !!