Begeleiding Exceptionele & Bijzondere Transporten

Bij exceptionele bijzondere transporten over het water kunnen door de vaarwegbeheerders, naast de vergunningsaanvragen, extra eisen- of aanvullende eisen worden gesteld. De vaarwegbeheerder kan b.v. eisen dat naast scheepvaartbegeleiding en mobiele verkeersleiding, ook een Coördinator Exceptionele Bijzondere Transporten aanwezig is die vóór aanvang van het bijzondere transport alle noodzakelijke voorbereidingen treft en vastlegt.

Voor aanvang van het bijzondere transport zal de coördinator de Scheepvaartbegeleiding en mobiele verkeersleider informeren en indien nodig ondersteunend adviseren.

De inzet vooraf zijn om de geëiste documenten en gegevens voor aanvraag van de vergunning vast te leggen en in te dienen bij de Vaarwegbeheerder. Later, conform de verstrekte vergunning(en), zal de Coördinator Bijzondere Transporten het bijzondere transport over het water visueel begeleiden.

De Coördinator Bijzondere Transporten, ook wel afgekort met CBT, is geen mobiele verkeersleider, maar de verantwoordelijke voor het te transporteren object. Het begeleiden van een bijzonder transport, gebeurt vanuit vaartuigen welke speciaal hiervoor zijn ingericht en voorzien van technische hulpmiddelen om b.v. de hoogte- breedte- en diepgang te meten en te berekenen b.v. bij eb- en vloed.

Tijdens de voorbereiding, na opdracht aan ons, worden de benodigde documenten voorbereid en een vaarwegmanagementplan opgesteld. In dit plan staat onder andere kort omschreven welk bijzonder transport of werkzaamheden er plaatsvinden en welk hinder dit kan veroorzaken voor de overige vaarweggebruikers en welke maatregelen er genomen zijn of worden voorgeschreven om de hinder te beperken of te voorkomen.

Wij kunnen u dan ook volledig ontzorgen met onze dienstverleningen en de geëigende vaartuigen

Wij ontzorgen u o.a. met

  • Begeleiding Exceptionele & Bijzondere Transporten
  • Scheepvaartbegeleiding & Mobiele Verkeersleiding
  • Mobiele VTS Verkeerspost (Vessel Traffic Services)                                                         Beveiliging Evenementen op het water
Heeft u een vraag ?
error: Content is protected !!