Home

PF Security is een beveiligingsbedrijf dat meedenkt met opdrachtgevers en acteert op beveiligingsvraagstukken. 

Wij onderscheiden ons door onze focus te leggen op Havenbeveiliging en objectbeveiliging. De relatie met onze opdrachtgevers is gebaseerd op vertrouwen door het onderhouden van een hechte en open relatie. Door de kwaliteit en resultaten van onze werkzaamheden voortdurend te monitoren maken wij onze dienstverlening adaptief professioneler. Op deze wijze krijgen wij inzicht in veranderende behoeften en wensen. Door hier adequaat op in te spelen kunnen wij onze beloften nakomen en onze kwaliteit in dienstverlening waarborgen. 

Alle bewaking & beveiligingswerkzaamheden worden uitgevoerd door geüniformeerde en gemotiveerde beveiligers.  

De beveiligers zijn in het bezit van of in opleiding voor een erkend Nederlands beveiligingsdiploma. Al naar gelang de wens van de opdrachtgever wordt de opleiding van de beveiliger aangevuld met een BHV, EHBO, VCA en/of andere door de opdrachtgever vereiste diploma’s / certificaten. Onze beveiligingsmedewerkers zijn veelzijdige, flexibele en dienstverlenende, vrouwen/mannen die in staat zijn zelfstandig invulling en uitvoering te geven aan de te verrichten werkzaamheden. Eigen initiatief, adequaat optreden, signaleren en controleren van “bewegingen” die niet thuishoren op, in en rond een risico-object, zijn zeer belangrijke onderdelen van hun functioneren.


Erkend Leerbedrijf

PF Security is een erkend leerbedrijf voor de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB). Je kunt bij ons stage lopen voor de MBO opleiding Beveiliger (niveau 2). In 2017 zijn wij een convenant aangegaan met het Ipro Safety. 

Door bundeling van onze krachten kunnen wij een breed scala aan diensten leveren aan de publieke alsmede de private sector.

Samenwerking  met IPRO Safety

De professionals van Ipro Safety en PF Security weten als geen ander de aspirant beveiligers te enthousiasmeren alsmede te motiveren voor het fantastische beroep van "Beveiliger". Ons competentiegerichte aanpak geeft mede hierdoor, een extra boost aan de opleiding in het bijzonder en de branche in het geheel. 

  ​Benieuwd naar wat we voor uw organisatie kunnen betekenen?